Giỏ hàng

Chính sách giải quyết khiếu nại

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Thammylienanh.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website Thammylienanh.vn.

 

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Địa chỉ: 60 Lê Lai/ 26 A Nguyễn Thị Minh Khai, Quận hải Châu, TP Đà nẵng;

Điện thoại:

Tiếp đón: 02363828865

 

Thammylienanh.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng).

Khách hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên khách hàng, Thammylienanh.vn thì một trong 2 bên khách hàng và Thammylienanh.vn sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.